PUNARUDDHANUDA VIJAYAVEERUDA SONG LYRICS || EASTER SONG ||

 
పునరుద్ధానుడా విజయ వీరుడా  

నా బలము నీవే - నా ధైర్యము నీవే  

మరణము గెలిచిన బహుశూరుడా || 2 ||

ఆరాధనా ఆరాధన అజేయుడా నీకే ఆరాధన 

ఆరాధన ఆరాధన సజీవుడా నీకే ఆరాధన 1. పరిశుద్ధుడా నీ రక్తధారలే 

శుద్ధి చేసెను నా పాపమంతటిని  || 2 ||

నీ త్యాగమే నన్ను మార్చెను 

నీ కోసమే ఇలలో జీవింతును  || 2 ||


ఆరాధనా ఆరాధన అజేయుడా నీకే ఆరాధన 

ఆరాధన ఆరాధన సజీవుడా నీకే ఆరాధన 2. ప్రేమామయ నీ జీవ వాక్యమే 

ఆదరించెను నన్ను ఓదార్చెను  || 2 ||

నీ కృపయే నా ఆధారము 

నీ నామమే ఇలలో ఘనపరతును  || 2 ||


ఆరాధనా ఆరాధన అజేయుడా నీకే ఆరాధన 

ఆరాధన ఆరాధన సజీవుడా నీకే ఆరాధన 3. కరుణామయా నీ వాత్సల్యమే నాపై

దీవెనలు కుమ్మరించెను || 2 ||

నీ దయయే నాకు క్షేమము 

నీ కీర్తినే ఇలలో ప్రకటింతును  || 2 ||


ఆరాధనా ఆరాధన అజేయుడా నీకే ఆరాధన 

ఆరాధన ఆరాధన సజీవుడా నీకే ఆరాధన 

Post a Comment

Previous Post Next Post